Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

28. Rex Bioscoop – Reserveringen

Inleiding

De huidige versie van de website van Rex Bioscoop biedt de mogelijkheid om filmkaartjes te reserveren. In de praktijk loopt men er vaak tegenaan dat klanten zich bedenken en bellen om de reservering te annuleren. Rex Bioscoop wil een nieuwe functionaliteit aan de website toevoegen zodat de klant zijn reservering kan afzeggen. Dit zal veel tijd gaan schelen, die men goed op een andere manier kan gebruiken. Aan jou de opdracht deze wijziging te realiseren.

demonstration-767982_1280

Situatie

De database is opgenomen als bijlage. Je moet de volgende functionaliteit toevoegen: de klant moet zijn reservering kunnen afzeggen.

Maak een plan van aanpak om dit project uit te voeren. Een onderdeel van je plan van aanpak is de beschrijving van de huidige situatie op basis waarvan je een wijzigingsvoorstel kunt formuleren.

Wijzigingsvoorstel formuleren

Bedenk hoe de functionaliteit van het annuleren van de reservering aan de website kan worden toegevoegd. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat iedereen zomaar iets kan annuleren. Dat zou ongewenste effecten opleveren.

De rapportage aan het management moet de volgende punten bevatten:

  • een voorstel van de aanpassingen/aanvullingen
  • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

  • Realiseer de nieuwe functionaliteit.
  • Test conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

  • de gerealiseerde website
  • het testrapport