Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

27. Rex Bioscoop – Website

Inleiding

Rex Bioscoop is een commerciële bioscoop. Rex Bioscoop wil zich gaan specialiseren in het vertonen van klassieke films en Art House films. De naam gaat veranderen van Rex Bioscoop in Rex Cinema. De huidige website van Rex Bioscoop is geschreven in HTML, JavaScript, PHP en MySQL. Deze website moet omgezet worden van HTML naar XHTML. Aan jou de opdracht de veranderingen in de huidige interactieve website aan te brengen.

film-1328403_1280

Situatie

De website en de database zijn opgenomen als bijlagen. De website moet omgezet worden van HTML naar XHTML. Daarna moet je alle scripts valideren met behulp van Markup Validation Services op internet.

Maak een plan van aanpak om dit project uit te voeren. Een onderdeel van je plan van aanpak is de beschrijving van de huidige situatie op basis waarvan je een wijzigingsvoorstel kunt formuleren.

Wijzigingsvoorstel formuleren

Bedenk nieuwe ideeën voor de vormgeving van de nieuwe Art House bioscoop. De nieuwe website moet omgezet worden van HTML naar XHTML.

De rapportage aan het management moet de volgende punten bevatten:

  • een voorstel voor het omzetten naar XHTML
  • een voorstel voor de Markup Validation
  • een voorstel van de aanpassingen/aanvullingen
  • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

  • Realiseer de omzetting naar XHTML.
  • Realiseer de Markup Validation.
  • Test conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

  • de gerealiseerde website
  • het testrapport