Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

18. Tuincentrum OEIT Klantenkant

Inleiding

Dit project is het vervolg op ‘Tuincentrum OEIT Database’ van kerntaak 4. Voor dit vervolgproject heb je de aangepaste database nodig.

Tuincentrum OEIT is al jaren toonaangevend op het gebied van alles wat grOEIT en blOEIT. Alle afhandeling, zoals inkoop, verkoop en dergelijke, loopt via een database die jaren geleden eens voor het centrum is gemaakt. Al die jaren ging het goed, tot de systeemcrash. Jij hebt in de vorige opdracht gered wat er te redden viel. Maar nu wil men meer!

Tuincentrum (2)

Situatie

De database en alles wat erbij hoort is hersteld. En natuurlijk is ook de nodige documentatie aanwezig. Nu er toch aan de database gesleuteld is, zou men deze ook graag gebruiken om klanten te bedienen. Men wil een webomgeving waar klanten de verschillende planten en bloemen kunnen selecteren op kenmerken als kleur, hoogte, bloeitijd en dergelijke. Vervolgens wil men van de betreffende planten een afbeelding kunnen tonen. Wellicht is er nog meer mogelijk, daarnaar vragen ze jou ook. Jij bent automatiseringsdeskundige en moet in staat zijn een bruikbaar voorstel te formuleren.

Maak een planning om dit project uit te voeren.

Wijzigingsvoorstel formuleren

Van jou wordt verwacht dat je een wijzigingsvoorstel formuleert. Hierin moet je aangeven welke aanpassingen mogelijk zijn om de database ook voor de verkoop te gaan gebruiken. Zelf denkt men aan iets dergelijks als hier is weergegeven.

Ook wil men de mogelijkheid om op eenvoudige wijze verkoopgegevens te exporteren naar een Excel-bestand, zodat men dat kan gebruiken om verkoopcijfers grafisch te presenteren. Natuurlijk moet er nog wel even worden uitgelegd hoe dat dan werkt.

Jouw opdracht is de volgende:

 • Doe een voorstel om de ‘klantenkant’ van het informatiesysteem in te richten.
 • Doe een wijzigingsvoorstel om in de behoefte van de klant te kunnen voorzien.
 • Zorg ervoor dat de documentatie optimaal is bijgewerkt.

De rapportage aan het management moet de volgende punten bevatten:

 • een inrichtingsvoorstel voor de nieuwe toepassing van het informatiesysteem
 • een wijzigingsvoorstel tabel PLANTEN en uitvoerdocumenten
 • een wijzigingsvoorstel grafische presentatie van verkoopcijfers
 • een voorstel van de aanpassingen/aanvullingen met betrekking tot documentatie
 • een testplan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Jouw opdracht is als volgt:

 • Realiseer de aanpassing in de tabel PLANTEN.
 • Realiseer de ‘klantenkant’ van het informatiesysteem.
 • Realiseer de exportmogelijkheid naar Excel voor de verkoopcijfers.
 • Realiseer een voorbeeld van een kolomdiagram waarin de verkoop wordt getoond.
 • Werk de documentatie bij.
 • Test de database conform het testplan.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • de gerealiseerde databaseomgeving, de ‘klantenkant’ van het informatiesysteem
 • het testrapport
 • de bijgewerkte documentatie voor de beheerders
 • een instructie voor de gebruikers (klanten) van de database
 • een instructie voor de presentatie van verkoopcijfers met Excel