Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

13. CityTours

Inleiding

CityTours is een touringcarbedrijf dat korte vakanties organiseert naar Parijs, Londen of Berlijn in luxe touringcars. CityTours wil een business-to-business (B2B) applicatie waarmee de volgende processen kunnen worden uitgevoerd: brochures aanvragen, terugbellen naar klanten die meer informatie willen hebben en het reserveren van korte vakanties.

Figuur 1 Voorbeeld van een vakantiearrangement
[image]

Figuur 2 Aanvraag brochure/reservering
[image]

Situatie

B2B is een internationale aanduiding voor business-to-business (bedrijven met bedrijven). Meestal betreft het hier bedrijven die specifieke zaken doen met andere bedrijven. Voor het organiseren van korte vakanties in Parijs, Londen en Berlijn werkt CityTours samen met Stardust Hotel. Wanneer een klant een vakantie boekt, moet de B2B-applicatie een verbinding maken met de server van Stardust Hotel om vervolgens een kamer te reserveren. Omdat CityTours een internationaal bedrijf is, wil men dat alles tweetalig wordt uitgevoerd. Naast het Nederlands moet alles ook in het Engels geleverd worden. Het gaat om zowel de documenten als de applicatie zelf.

Maak een normalisatie en een ERD die gebaseerd zijn op het gegeven formulier en de vakantiegegevens (zie de figuren).

De CityTours-webapplicatie moet in het volgende voorzien:

 • Er is een inlogscript met sessions voor het inloggen van klanten.
 • Er is een inlogscript voor de applicatiebeheerder die alle rechten heeft om mutaties door te voeren.
 • Er is een welkomstpagina.
 • Een klant kan online een reservering maken.
 • Een klant kan de gegevens van zijn reservering opvragen.
 • De B2B-applicatie moet een hotelreservering bij het desbetreffende hotel automatisch aanmaken.
 • De welkomstpagina moet ook een link hebben naar een uitlogpagina.
 • Alles in het Nederlands en in het Engels

Om te beginnen neem je de volgende stappen:

 • Maak een definitiestudie van de systeemeisen.
 • Maak een gegevensanalyse (normaliseren en ERD) van het te realiseren datamodel.
 • Maak een functioneel ontwerp voor de webapplicatie.
 • Ontwikkel drie UML-diagrammen (use case, activiteit en sequence diagram).
 • Maak een technisch ontwerp voor de webapplicatie.
 • Schrijf een plan van aanpak voor de realisatie.

Maak een planning om dit project uit te voeren.

Definitiestudie

Om een juiste oplossing te kiezen voor CityTours, moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de website. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen hiervan voor de werkwijze van de medewerkers.
Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-analyse gemaakt wat staat voor: ‘Must have’, ‘Should have’, ‘Could have’ en ‘Won’t have’.

Om de definitiestudie goed te kunnen maken, moet je jezelf vragen stellen zoals:

 • Welk operating system is er op de computers geïnstalleerd?
 • Is er voldoende bandbreedte?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de extra kosten die gemaakt moeten worden om de internetomgeving te realiseren (het boodschappenlijstje).

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must have) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport wordt in het Nederlands en in het Engels opgeleverd en moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van het huidige systeem
 • een gegevensanalyse (normalisatie en ERD)
 • een globale beschrijving van de mogelijke oplossingen
 • de organisatorische consequenties
 • een globale kosten-batenanalyse
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden.

Functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp bevat een opsomming van alle functionaliteiten van de webapplicatie. De functionaliteiten kunnen worden ingedeeld volgens de MoSCoW-analyse.

De functionaliteiten worden meestal aangegeven door de opdrachtgever, eventueel in samenspraak met (externe) deskundigen. Voor dit project moet je de informatie halen uit de beschrijving van de situatie en je eigen inschatting van een en ander.

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-analyse wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

M o S C o W
Must haves Should haves Could haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen
 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Het functioneel ontwerprapport moet in het Nederlands en het Engels worden opgeleverd en de volgende punten bevatten:

 • een beschrijving van de gekozen oplossing
 • drie UML-diagrammen (use case, activity en sequence diagram)
 • eventueel een beschrijving van de apparatuur
 • de organisatorische consequenties
 • tekeningen/schema’s van de te ontwikkelen applicatie

Je houdt een Engelstalige presentatie waarin je je ontwerp ‘verkoopt’.

Natuurlijk houd je het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Technisch ontwerp

Vertaal het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp. Het technisch ontwerprapport wordt in het Engels en in het Nederlands opgeleverd.

In het technisch ontwerprapport lever je de volgende producten op:

 • de look and feel van de beeldschermopbouw
 • de opslagstructuur voor de vast te leggen gegevens
 • een uitgebreide testprocedure voor de webapplicatie en de database

De docent moet het technisch ontwerp goedkeuren.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak.
In het plan van aanpak beschrijf je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.