Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

12. SuriVerzeker

Inleiding

Romano Mijnals is directeur bij SuriVerzeker. Dit is een verzekeringstussenpersoon die zich van origine op de Surinaamse leefgemeenschap in Nederland richt. Dat is echter verleden tijd. Nu zijn de klanten van SuriVerzeker net zo multicultureel als Nederland zelf.

Veel informatie over onder andere concurrenten wordt gevonden via het web. Iets wat in de naaste toekomst alleen maar meer zal worden. Romano las recent het volgende artikel en heeft besloten dat zijn kantoor met Firefox moet gaan werken. Daarvoor heeft hij jou in dienst genomen, want hij beseft dat zomaar installeren allerlei problemen met zich mee kan brengen.

Een (web)browser is een programma waarmee u op internet surft. De populairste browsers zijn: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla, Opera, Safari, Camino en Konqueror.

De basis voor bijna alle huidige browsers werd gelegd door het bedrijf NCSA, de eerste webbrowser voor het World Wide Web, genaamd Mosaic, dat later wegens onenigheid over de naam Netscape werd genoemd.

Soorten browsers
Ondertussen zijn er al meerdere browsers. De populairste zijn: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla, Safari, Opera, Konqueror en Camino. Tegenwoordig lijken deze browsers allemaal best veel op elkaar maar vroeger waren er grote verschillen. We bespreken in dit artikel enkele van deze browsers.

Microsoft Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer, de meest gebruikte browser. Deze webbrowser is gelanceerd door miljardenbedrijf Microsoft, onder leiding van Bill Gates. In augustus 1995 werd de eerste versie, versie 1.0, uitgebracht door Microsoft. Van deze versie is nooit een 16bits-versie uitgebracht, omdat deze maar zeer kort in omloop is geweest. In december 1995 werd Internet Explorer 2.0 standaard bij Windows 98 meegeleverd.

Veiligheid Microsoft Internet Explorer
In Internet Explorer worden veel ontwerp- en slordigheidsfouten gevonden door hackers. Internet explorer is altijd een groot doelwit geweest omdat een grote meerderheid gebruik maakt van deze browser. Internet Explorer is dan ook een groot doelwit voor hackers, wormen en virussen.

Gebruik Microsoft Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer wordt door de meeste mensen gebruikt. De redenen hiervoor zijn dat sinds Windows 98 Internet Explorer standaard bij Windows wordt geleverd en veel mensen dit voldoende vinden om te surfen.

Mozilla Firefox
Naast Microsoft Internet Explorer zijn er, zoals al eerder vermeld, meerdere webbrowsers. Eind 2004 kwamen er veel concurrerende browsers bij. De reden hiervoor was dat de Microsoft Internet Explorer een langzame vooruitgang kende op technisch gebied. In Windows kwam de browser Mozilla Firefox sterk opdraven. Mozilla Firefox was één van die browsers.

Veiligheid Mozilla Firefox
In vergelijking met Internet Explorer is Mozilla Firefox een stuk veiliger. Firefox is minder vatbaar voor virussen en spy-ware. Dit komt omdat ActiveX in Firefox niet ondersteund wordt en omdat Mozilla Firefox onafhankelijk is van Microsoft Windows. Tevens is Mozilla Firefox een kleinere prooi omdat deze door minder mensen word gebruikt.

Gebruik Mozilla Firefox
Mozilla Firefox wordt vooral gebruikt door websitemakers omdat die de W3C-standaard beter volgt dan Microsoft Internet Explorer. En voor Firefox zijn heel veel handige uitbreidingen (extensies) te downloaden die extra functies toevoegen.

Opera
Opera was op één na de eerste browser die Tabbed Browsing ondersteunde. Tegenwoordig ondersteunen bijna alle browsers dit. Een andere handige functie in Opera zijn muisgebaren. Dit is een functie waarmee de gebruiker de meest gebruikte opdrachten (vernieuwen, vorige, volgende, nieuwe pagina, …) sneller uit kan voeren. Dit door middel van de muisknop ingedrukt te houden en tegelijkertijd een muisbeweging te maken.

Veiligheid Opera
Omdat ook Opera onafhankelijk is van het Windows-systeem is Opera veiliger dan Microsoft Internet Explorer. Ook andere opties in Opera zorgen voor extra veiligheid.

Gebruik Opera
Sinds Opera versie 8.50 wordt Opera door meer en meer mensen gebruikt omdat het sinds toen volledig gratis was. In vroegere versies stond er altijd een advertentiebanner om inkomsten te genereren.

Situatie

Romano wil graag een zo veilig mogelijke omgeving en daarbij kan Firefox helpen. Hij heeft jou de opdracht gegeven om een implementatie te regelen.

Aan jou de volgende opdracht:

 • Zoek uit wat er nodig is om de migratie naar Firefox te realiseren.
 • Doe een voorstel tot migratie naar de nieuwe omgeving.
 • Richt één pc volgens het inrichtingsplan in.
 • Maak een acceptatietest en verzorg een college over het gebruik.
 • Evalueer de bevindingen.
 • Verwerk de bevindingen.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

Definitiestudie

Om de migratie goed te laten verlopen, moet geïnventariseerd worden wat minimaal nodig is om Firefox te kunnen gebruiken. Op basis hiervan moet er een advies komen. In dit advies moet staan of de wens realistisch is en wat erbij komt kijken deze te realiseren.

Een paar voorbeelden van vragen die daarbij gesteld kunnen worden:

 • Welke minimumeisen stellen we aan het gebruik van de systemen?
 • Welke eisen moeten we stellen aan de beheerders en gebruikers?

Een belangrijk onderdeel van het advies is de begroting van de kosten die gemaakt moeten worden.

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • Een korte beschrijving van de minimumeisen met betrekking tot het gebruik.
 • De organisatorische consequenties voor de beheerder.
 • De consequenties voor de gebruikers,
 • Een globale kosten-batenanalyse voor elk van de beschikbare oplossingen.
 • Een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan met een specifieke oplossing.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatieplan

Als SuriVerzeker akkoord is, moet er een implementatieplan worden gemaakt voor de gekozen oplossing. Dit doe je natuurlijk op basis van de definitiestudie.

Het implementatieplan moet de volgende punten bevatten:

 • een plan van aanpak
 • een beschrijving van aan te schaffen software
 • de organisatorische consequenties voor de beheerder
 • de consequenties voor de gebruikers
 • een acceptatietest voor gebruik binnen SuriVerzeker

Het implementatieplan presenteer je aan de opdrachtgever, Romano van SuriVerzeker.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatie

Er moet een korte maar duidelijke instructie worden verzorgd voor de beheerder, maar ook voor de gebruikers.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • de gebruikersinstructie
 • een instructie ten behoeve van de beheerder
 • een mondelinge en schriftelijke instructie bij oplevering aan de gebruikers

Houd het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Rapportage implementatie

Lang niet alle gebruikers en beheerders zullen even enthousiast zijn over het feit dat er een en ander gaat veranderen. Daarom moet er een acceptatietest worden uitgevoerd voor deze groepen.

 • een rapportage acceptatietest voor gebruik binnen SuriVerzeker
 • eventuele wijzigingsvoorstellen