Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

11. Basisschool Klavertje Vier

Inleiding

Basisschool Klavertje Vier gebruikt al geruime tijd computers bij de ondersteuning van de lessen. Deze systemen staan voor een gedeelte stand-alone in de verschillende lokalen en in de hallen van de bovenbouw en de onderbouw een netwerkje van elk twaalf systemen. Op de systemen is Windows 98 geïnstalleerd. Omdat er enkele nieuwe applicaties zijn aangeschaft die alleen op XP, Vista of Windows 7 draaien, wordt aan jou gevraagd de systemen geschikt te maken voor de nieuwe situatie.

full31647852

Situatie

De basisschool wil een advies over welke Windows-versie geschikt is en vraagt jou de implementatie te regelen. De opdracht aan jou is:

 • Zoek uit welke Windows-versie het meest geschikt is.
 • Doe een voorstel tot migratie naar de ‘nieuwe’ omgeving.
 • Richt twee pc’s volgens het inrichtingsplan in (peer-to-peer netwerkje).
 • Maak een acceptatietest.
 • Evalueer de bevindingen.
 • Verwerk de bevindingen.

Maak een planning om dit project te kunnen uitvoeren.

Definitiestudie

De basisschool beschikt in totaal over 45 pc’s van het volgende type:

[image]

Pentium IV 2,4 Ghz

Specificaties:

 • Pentium IV-2,4 GHz processor
 • 512 MB intern geheugen
 • 80GB harde schijf
 • 6bits geluid on board
 • drive 1: dvd-romspeler
 • drive 2: cd-brander
 • 64 MB videokaart
 • COM 10/100 MBit netwerkkaart

Om de migratie goed te laten verlopen, moet geïnventariseerd worden wat minimaal nodig is om Windows XP, Windows Vista of Windows 7 te kunnen gebruiken. Op basis hiervan moet er een advies komen. In dit advies moet staan of de wens realistisch is en wat erbij komt kijken deze te realiseren. Een paar voorbeelden van vragen die daarbij gesteld kunnen worden:

 • Welke minimumeisen stellen we aan het gebruik van de systemen?
 • Welke eisen moeten we stellen aan de beheerders en gebruikers?
 • Moeten de systemen aangepast worden?

In deze definitiestudie geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om alles te laten functioneren.

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van de minimumeisen met betrekking tot het gebruik
 • de organisatorische consequenties voor de beheerder
 • de consequenties door aanpassing van de systemen
 • een globale kosten-batenanalyse voor elk van de beschikbare oplossingen
 • een advies omtrent de beslissing al of niet verder te gaan met een specifieke oplossing

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatieplan

Het implementatieplan moet de volgende punten bevatten:

 • een plan van aanpak
 • een beschrijving van de te gebruiken Microsoft-software
 • de organisatorische consequenties voor de beheerder
 • een acceptatietest

Het implementatieplan presenteer je aan de opdrachtgever, de directeur en de systeembeheerder van basisschool Klavertje Vier.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak, waarin je zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming specifiek beschrijft. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld.

04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Vaak wordt een paragraaf opgenomen in het plan van aanpak waarin de bestaande situatie, de problemen en de nieuwe situatie beschreven worden. Ook de betrokkenen bij het project worden genoemd.

In het plan van aanpak wordt ook een opsomming gegeven van alle benodigde apparatuur voor de proefopstelling. Soms worden zelfs de kosten van de proefopstelling berekend. Let op dat als je kosten berekent, je voor een bedrijf altijd de btw apart moet vermelden.

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Implementatie

Er moet een testomgeving worden gebouwd bestaande uit twee pc’s en een printer die aan elkaar zijn verbonden. Ook moet er een korte maar duidelijke instructie worden verzorgd voor de beheerder.

In deze fase worden de volgende producten opgeleverd:

 • de werkende testomgeving
 • een instructie voor de beheerder

Houd het logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Rapportage implementatie

Lang niet alle gebruikers en beheerders zullen even enthousiast zijn over het feit dat er een en ander gaat veranderen. Daarom moet er een acceptatietest worden uitgevoerd voor deze groepen.

 • een rapportage acceptatietest voor gebruik binnen basisschool Klavertje Vier
 • eventuele wijzigingsvoorstellen