Applicatie- en mediaontwikkelaar

Applicatie- en mediaontwikkelaar

1. Promofilm

Inleiding

Aan jou wordt gevraagd het ontwerp voor een promotiefilm en een flyer te maken voor een lokale ondernemer. De film moet exact 60 seconden duren.

Situatie

De ondernemer voor wie jij de promotiefilm en de flyer gaat maken moet je zelf benaderen.

Om te beginnen maak je de volgende producten:

 • een storyboard
 • een ontwerp (ruwe schets) voor de flyer
 • een ontwerp (ruwe schets) van het hoesje voor de dvd waarop de ondernemer de film krijgt

Maak een planning om deze ontwerpen te maken.

(zie voor de uitleg van de verschillende fasen het boek Applicatie en mediaontwikkelaar)

Rapport informatiebehoefte

Om een juiste oplossing te kiezen moet er een inventarisatie gemaakt worden van alle benodigdheden voor de promotiefilm en de flyer. Er moet gekeken worden naar haalbaarheid en de gevolgen hiervan voor de werkwijze van de medewerkers.
Vaak wordt hiervoor een zogenoemde MoSCoW-methode gebruikt. MoSCoW staat voor: ‘Must haves’, ‘Should haves’, ‘Could haves’ en ‘Won’t haves’.

M o S C o W
Must Haves Should Haves Could Haves Won’t haves
Direct doen Snel doen Later doen (N)Ooit doen

In dit rapport geef  je globaal aan wat er aanwezig moet zijn (Must haves) om aan de eisen van de ondernemer te voldoen. In ieder geval moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • exact 60 seconden
 • er komen de volgende elementen voor:
  • bewegend beeld
  •  foto’s
  •  tekst
  •  geluid
  • minimaal 5 seconden animatie

Het eindrapport moet de volgende punten bevatten:

 • een korte beschrijving van de eisen en wensen van de ondernemer
 • een globale beschrijving van wat je denkt te kunnen realiseren

Nadat alle mogelijke functionaliteiten op papier staan, worden deze ingedeeld op urgentie waarbij de MoSCoW-methode wordt gebruikt. Het is duidelijk dat de ‘Must haves’ in ieder geval gerealiseerd moeten worden.

 • Must haves: hiermee geef je globaal aan wat er aanwezig moet zijn om alles te laten functioneren.
 • Should haves: dit zijn de zaken die handig zijn als ze aanwezig zijn, maar niet strikt noodzakelijk om het geheel te laten functioneren.
 • Could haves: deze zaken kunnen eventueel aanwezig zijn.
 • Won’t haves: deze zaken benoem je omdat heel duidelijk is dat ze ongewenst zijn.

Storyboard

Het storyboard bevat een chronologische uitbeelding van alle aspecten van de promotiefilm. Hierbij is het belangrijk dat uit de MoSCoW-analyse de Must haves en Should haves worden gerealiseerd.

Flyer en dvd-hoes

Maak ook de schets voor de flyer en de dvd-hoes.

Plan van aanpak

Inventariseer de uit te voeren activiteiten en maak een plan van aanpak. In het plan van aanpak beschrijf je de planning van de werkzaamheden. Hiervoor maak je een strokenplanning, ook wel balkenplanning of ‘Gantt Chart’ genoemd. Zie het voorbeeld hieronder.04-2a Planning 1

In een strokenplanning geef je de activiteiten aan door middel van stroken. Dit geeft snel een beeld van de volgorde waarin je de activiteiten moet uitvoeren en de doorlooptijd van elke activiteit.

Wanneer dit alles klaar is nodig je de ondernemer uit voor een presentatie. Bij de presentatie houd je er rekening mee dat je de flyer, dvd-hoes, het storybord en het plan van aanpak op overtuigende wijze moet presenteren. Je wilt immers dat je de opdracht krijgt om deze producten te mogen realiseren (kerntaak 2).

Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Realisatie

Promotiefilm
Realiseer de promotiefilm volgens opdracht op basis van het storyboard. Zorg ervoor dat tijdens en na het realisatieproces de documentatie correct en volledig is. Test de werking en voer zo nodig aanpassingen door.

cam1

Flyer
Realiseer de flyer volgens opdracht op basis van de schets.
Houd een logboek bij waarin je verantwoording aflegt over de gedane werkzaamheden.

Presenteren

In de presentatie bij de eindoplevering moet je de volgende zaken opleveren:

 • een werkende promotiefilm
 • een flyer