Home

Op deze site vindt u vrij toegankelijke praktijkopdrachten die onderdeel zijn van de MBO-ICT-serie van Brinkman Uitgeverij. Voor ieder Crebo van de ICT-opleidingen hebben wij praktijkopdrachten gemaakt die, in combinatie met de uitgaven van Brinkman Uitgeverij, het hele Crebotraject afdekken en aansluiten bij de praktijkexamens van de Stichting Praktijkleren.

U kunt selecteren op Crebo, waarna u alle praktijkopdrachten voor dat Crebotraject ziet. Het aantal praktijkopdrachten voor ICT-support is groter dan voor de opleidingen op niveau 4, omdat die laatste grotere praktijkopdrachten kennen, die ook een langere doorlooptijd hebben.

In de praktijkopdrachten wordt verwezen naar de theorie door middel van links naar de boeken van Brinkman Uitgeverij, omdat de praktijkopdrachten een onlosmakelijk onderdeel van de gehele methode vormen. Dat neemt niet weg dat de praktijkopdrachten vrij toegankelijk zijn voor iedere docent of student en zonder kosten gebruikt mogen worden. De uitgaven van Brinkman Uitgeverij geven een naadloze theoretische onderbouwing voor de praktijkopdrachten. Wij kunnen dat uiteraard niet garanderen voor uitgaven van derden.